Vormen van macht en leiderschapsstijlen

Tijdens deze thema bijeenkomst onderzoeken we de relatie tussen de verschillende types van macht en leiderschapsstijlen.

Met behulp van de Transactionele Analyse (TA)-theorie als referentiekader, kun je de effecten hiervan op de cultuur, het klimaat en het resultaat van een organisatie analyseren.

Tijdens deze sessie wordt macht gedefinieerd als het vermogen om acties van anderen te beïnvloeden en te zien als een hulpbron waarmee de leider bepaalde resultaten kan behalen door interactie met mensen individueel en in een groep. Leiderschap als de manier waarop macht wordt gebruikt in het proces van het beïnvloeden van de acties van anderen.

In de meeste gevallen gebruiken we een mengvorm van de verschillende types en stijlen. Op basis van mogelijke effecten in de daaruit ontstane communicatiepatronen kan een leider een voorkeur ontwikkelen waarmee een tendens ontstaat. Hiermee wordt je stijl onderdeel van een organisatiecultuur en levert als resultaat bepaalde gedragspatronen op.

Hoe meer je de verschillende types en stijlen passend en effectief weet in te zetten, vanuit hun verschillende kwaliteiten, hoe krachtiger vormen van macht en leiderschapsstijlen je organisatie in beweging brengen.

Wil je hier graag kennis mee maken?
Volg dan onze gratis thema-sessie op 14 mei 2024, van 19.00 tot 20.00 uur.

Scroll to Top