Verdiepend leiderschap

Een onderzoek naar waarden

Elk team wil graag succesvol zijn en op een vanzelfsprekende manier en natuurlijke wijze de afgesproken doelen behalen. Wanneer een taak echter complexer wordt, is het doel bereiken soms moeizaam of zelfs onzeker. Leiderschap wordt op die momenten uitgedaagd om te (bege)leiden en aan te sturen in een complexe taak met veranderlijkheden en onzekerheden.
Verdiepend leiderschap daagt uit de complexiteit van je organisatie en je team te onderzoeken. Een effectieve leider streeft hierbij naar verbeteringen van inzichten in het eigen gedrag, de teamdynamiek en hoe dit het functioneren van de organisatie beïnvloedt.

Denksporen van nieuwsgierige, open, uitdagende en onderzoekende vragen vormen de weg naar modern leiderschap. Door te focussen op bewust en onbewust gedrag, rationeel en irrationeel handelen, leer je invloed uit te oefenen op disfunctionele processen die de doelen beïnvloeden. Je raakt bedreven in manieren om met die processen om te gaan die buiten de managementmodellen vallen.
Organisatorische Transactionele Analyse en groepsdynamica zijn behulpzaam om deze inzichten te verwerven. Je leert om jouw eigen kracht en leiderschapsvaardigheden te vergroten en hoe je medewerkers optimaal laat functioneren en presteren. We onderzoeken de vaardigheden hoe je het team meer kan motiveren, je vanuit meta-posities kan werken en verschillen kunt onderzoeken en verbinden.

Onderwerpen die behandeld worden zijn:

  • Leiderschap
  • Groepsdynamische processen
  • Teamontwikkeling
  • Positieve communicatie
  • Organisatiecultuur
  • Praktijkcasussen

De opleiding Verdiepend leiderschap is jouw kans om je leiderschapsvaardigheden te verrijken!

Opzet training

6 lesdagen, 10.00 tot 17.00 uur

Locatie en data

Stationstraat 157, 6361 BH Nuth
13 en 14 mei 2024
10 en 11 juni 2024
2 en 3 september 2024

Op aanvraag ook als incompany-training en/of maatwerk beschikbaar.

Kosten

€ 1540,00, incl. lunch en versnaperingen
Onze trainingen zijn vrijgesteld van BTW.

Scroll to Top