Veiligheidsgedragskubus

Veiligheid op het werk: een kwestie van dagelijks gedrag; Hoe kun je hier als leidinggevende invloed op uitoefenen?

Veel medewerkers hebben al eens een veiligheidstraining gevolgd en niemand wil dat mensen gewond raken op het werk.

Toch gebeuren er elke dag weer incidenten die letsel en schade veroorzaken!

Uit onderzoek blijkt dat een hoofdoorzaak van incidenten het gedrag van mensen is. Daarom is de focus op gedragsverandering de sleutel tot een veiligere werkwereld. De veiligheidsgedragskubus richt zich op het dagelijkse gedrag dat nodig is om veiligheid te verbeteren.

Centraal in de training staat de veiligheidsgedragskubus. Dit door ACTivity ontwikkelde model biedt ondersteuning door op een eenvoudig wijze inzichtelijk te maken welke ontwikkelingsstappen gemaakt kunnen worden om de veiligheid op een hoger niveau te brengen.

We leren de zes hefbomen kennen die gedrag beïnvloeden en de vier stappen die behulpzaam zijn bij gedragsverandering.

Door actieve metafoor-oefeningen tijdens de training ontwikkelen we inzicht in de gedragskubus en de zes hefbomen om daarmee de organisatie te kunnen verdiepen. Het vierstappenmodel ondersteund mensen in het kunnen en zullen veranderen naar veiliger gedrag door kennen, begrijpen, accepteren en toepassen.

Door de actieve oefeningen zien en ervaren de deelnemers hoe positief voorbeeldgedrag  kunnen creëren dat tot meer veiligheid in het bedrijf leidt.

Doelgroep: managers / werknemers

Opzet training

De training omvat 2 lesdagen van 10.00 tot 17.00 uur, en een online nabesprekingssessie na 4-6 weken (4 uur).

Locatie en data

Deze training is een maatwerktraining. Data en locatie worden in onderling overleg vastgesteld.

Kosten

€ 640,00 per persoon. Dit bedrag is vrijgesteld van BTW.

Scroll to Top