Supervisiegroepen

Onze cursisten geven in hun evaluatie aan dat ze het geleerde snel in de praktijk kunnen brengen. Soms komen zij echter complexere situaties tegen, en slaat de twijfel misschien toe. Voor dit doel bieden wij Supervisiegroepen aan. In deze groepen komen we regelmatig bij elkaar en mag iedereen een casus uit het werk meebrengen om samen te bespreken. We bekijken nieuwe invalshoeken, en onze cursisten zijn altijd enthousiast hoe goed dat werkt.

Wil je ook eens meedoen aan een van onze Supervisiegroepen? Wij ontmoeten elkaar elke 1e maandagavond in de maand online, via Microsoft Teams. De avonden duren van 19.00 tot 22.00 uur.

Aanmelden kan via supervisie@act-ivity.nl

Kosten: € 25,- vrijgesteld van BTW. Je ontvangt voorafgaand aan de avond een factuur.

Scroll to Top