Artikelen

Are you not thinking, what I am not thinking..!!??

De eerste leervraag tijdens trainingen heeft vaak tot doelstelling problemen op te lossen en/of te reduceren. Het actieve deel in ons wil aan de slag, de schouders eronder. Hiermee zijn vaak ook goede delen van oplossingen te bereiken.
Een ander deel, dat vaak wat meer onder de tafel blijft, is hoe je beter kan omgaan met problemen die soms niet zo eenvoudig zijn op te lossen. Die op een bepaalde manier zijn en blijven.
Misschien is het adagium van Murphy: “If there’s more than one way to do a job and one of those ways will end in disaster, then somebody will do it that way.”  hier deels op van toepassing.

Toch wil je als organisatie/leidinggevende graag zo effectief mogelijk blijven werken aan je primaire doel. Door de focus te verbreden naar het ook leren omgaan met de ‘rest’ klachten ontwikkelt zich een vernieuwde leerlijn. Het integreren van de beide doelstellingen vraagt om het verbinden van twee modi van functioneren van de mens: de zijns- en de doe-modus.

De zijns-modus is te omschrijven als een observerende houding. De aandacht is aanwezig in het Hier-en-Nu. Alle lichamelijke gewaarwordingen, gevoelens en gedachten worden waargenomen. Het voordeel van deze modus is dat je niet zoekt naar oplossingen. Hieruit kunnen nieuwe inzichten ontstaan waardoor het minder een reflexmatige reactie wordt, maar meer een antwoord via introspectie.
Reageren is in dit geval het onbewust inspelen op basis van een oude manier van kijken en handelen. Antwoorden vraagt om reflectief vertragen en exploreren van het geheel.

Een voorbeeld ter verduidelijking:
Een manager vroeg me om hulp in het ontwikkelen van een beleidsplan dat al jarenlang niet van de grond kwam door interne conflicten. Bij de eerste ontmoeting voelde ik veel spanning in het team.

Lees hier verder …

Scroll to Top